Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI VERNADA OY:N UUTISKIRJEREKISTERI (VIP-JÄSENYYS)

Rekisterin pitäjä 
Vernada Oy 
Ulrikantie 4 
65520 Helsingby
Y-tunnus: 2916904-5

Yhteyshenkilö
Anne Vuorela
info @ vernada-puoti.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään viestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan tilaajan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot ovat tilaajien itse antamia. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.